Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach ul. Niepokalanej 34 ; 74-202 Bielice
Dni i godziny pracy jednostki:

od poniedziałku do piątku
od 9:00  do 17:00

Tel : +48 (091) 56 44 235 w. 25 
Fax : +48 (091) 56 44 173
E-mail: biblioteka@bielice.com.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:  
Adres strony www: www.bip.biblioteka.bielice.com.pl
Numer rachunku bankowego:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice

66 9387 1013 5500 0286 2000 0400

NIP: 8531525490
Regon: 000974328
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: pyrzycki
Dyrektor: Beata Olender

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Niepokalanej 34,74 - 202 Bielice  . Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:                          (+48) 91 56 44 235, 91 56 44 220 wew. 25 adresu e-mail: biblioteka@bielice.com.pl

  

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Miszczak, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 576 400 511; adres e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bielicach;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Bielice Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Olender 06-03-2020 09:52:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Olender 06-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 10-01-2023 14:54:17